Hållbarhet

På IKEA strävar vi efter att ha en positiv inverkan på människor och miljö, därför satsar vi allt på de områden som verkligen betyder något – så att vi alla kan bidra till en mer hållbar vardag.

Hållbarhet

Sen den industriella revolutionen har vi människor värmt upp planeten med 1°C och vi använder cirka 1,7 jordklot. Klimatförändringarna förändrar de samhällen vi finns i med extremväder, mat- och vattenbrist och kraftigt ökade havsnivåer.  

Gemensamma kraftansträngningar krävs för att minimera klimatförändringarna. Som en av världens största detaljhandlare är IKEA fast beslutna att vara en del av denna rörelse. Vi vill leda dessa och inspirera andra. Genom att arbeta mot klimatförändringar skapas stora möjligheter: nya jobb, innovation, ekonomisk tillväxt och lägre energiberoende. 

Våra hållbarhetsstrategier

Några exempel på IKEAs satsningar till 2030

  • Designa produkter utifrån cirkulära principer och av förnybara och återvunna material. 

  • Ta bort alla engångsartiklar i plast till 2020. 

  • Minska det totala klimatavtrycket med i genomsnitt 70 procent per produkt. 

  • Ha utsläppsfria hemleveranser senast 2025. 

  • Göra det enklare att ta hand om och ge IKEA-möbler ett andra liv.

  • Sträva mot 100 procent förnybar energi (el, värme, kyla och andra bränslen) i all produktion.

IKEA Bäst på hållbarhet 2019

Bäst på hållbarhet 2019

Tack, svenska folket, för att ni har utsett oss till årets mest hållbara varumärke! Vi har vunnit pris för våra bättre och mer hållbara materialval, vår produktkvalitet samt vårt engagemang för mångfald och jämlikhet. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete för en bättre vardag och en ljusare framtid tillsammans.


Hållbara material


Miljö och klimat


Mer av "Det här är IKEA"