Generation Pep!

LEK.

Vi stöttar Generation Peps initiativ med 60 minuters rörelse per dag för alla barn. Därför erbjuder vi flera produkter som uppmuntrar till hopp, lek och rörelse i vardagen.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Läs mer på generationpep.se