IKEA FAMILY

IKEA FAMILY logo

IKEA FAMILY

Vad kul att du upptäckt Sveriges mest hemkära kundklubb! Som medlem i IKEA FAMILY får du mer av IKEA och alltid ett bättre erbjudande. Lämnar du din e-postadress så får du dessutom vårt nyhetsbrev och är först med att ta del av medlemserbjudanden, aktiviteter i ditt varuhus och självklart massor av härlig heminredningsinspiration. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Vad är IKEA FAMILY?

IKEA FAMILY är mer än bara ett orange kort. Det är en klubb för människor som delar vår vision om att skapa en bättre vardag för alla. Det är en klubb för dig som älskar livet hemma. Och faktiskt lite som en fanklubb för IKEA. Det ger dig mer pengar över. Det ger dig tillgång till olika aktiviteter. Men framför allt är det vårt sätt att säga ”tack”.

Om du gillar IKEA kommer du att älska IKEA FAMILY – som medlem får du mycket mer IKEA. IKEA FAMILY är en klubb som belönar sina medlemmar. Gå med i IKEA FAMILY så får du specialrabatter på vanliga IKEA produkter och tillgång till våra populära heminredningsseminarier och aktiviteter. Vi vet att du är lika engagerad och passionerad när det gäller ditt hem som vi är. Därför arrangerar vi olika aktiviteter på varuhusen där experter från IKEA genomför workshops och seminarier för att dela med sig av sina kunskaper om de senaste trenderna och nyheterna inom heminredning till IKEA FAMILY medlemmar.

Alla kan gå med i IKEA FAMILY och det är helt gratis. Så se till att få del av alla fantastiska förmåner – bli medlem i IKEA FAMILY online eller på ditt IKEA varuhus. När du får ditt medlemskort ska du se till att dra det i kassan varje gång du handlar på IKEA så får du information om nyheter och aktuella erbjudanden.

Nu har vi äntligen blivit kortlösa!

Från och med 1 februari 2019 räcker det med personnummer för att identifiera dig som medlem i våra varuhus. Knappa in det själv eller skanna sitt körkort/ID-kort.
Väljer du att handla på IKEA.se måste du fortfarande ha ditt IKEA FAMILY nummer. Läs mer var du hittar det här.


Aktuella erbjudanden

Nedan ser du ett axplock av våra aktuella IKEA FAMILY erbjudanden. Som medlem i IKEA FAMILY får du alltid extra bra priser på möbler och heminredning som vi tror att du tycker om.


Workshops i varuhusen

Tips på hur du skapar en optimal förvaringslösning eller inspiration till hur du kan förändra hela ditt hem för en liten peng? Till dig som är IKEA FAMILY medlem erbjuder vi en rad heminrednings-workshops i olika ämnen. På den här sidan hittar du de aktiviteter som är aktuella på ditt varuhus just nu. Vi ses!


Sverige vinnare i IKEA mjukdjur-teckningstävling 2018! 


Här är de 15 bidragen som nu har skickats vidare till den globala finalen från IKEA Sverige.
(Bidragen presenteras i inbördes ordning)

Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018
Finalist teckingstävlingen 2018

Information och villkor IKEA mjukdjur-teckningstävling 2018:

Krav på deltagande

1. Tävlingsarrangör och ansvariga är IKEA Svenska försäljnings AB, Box 200, 260 35 Ödåkra-Väla, Sverige, organisationsnummer 556074-7569, i fortsättningsvis nämns som ”IKEA”, Tävlingen arrangeras i samarbete med IKEA of Sweden AB, Tulpanvägen 1, 343 34 Älmhult, Sverige.

2. Tävlingen är öppen på IKEA varuhus i Sverige mellan följande datum: 2018-10-27 och 2018-2018-11-04. Den här tävlingen är öppen för barn med föräldrar eller vårdnadshavare som är IKEA FAMILY-medlemmar. Barn som deltar får inte vara äldre än 12 år. IKEA medarbetare och deras närmaste familj får inte delta i tävlingen.

3. IKEA förbehåller sig rätten att när som helst kräva att en IKEA FAMILY medlem som deltar i tävlingen ska kunna visa upp identitetsbevis och/eller bevis på att de är kvalificerade att delta i tävlingen. Om deltagaren måste visa upp sådant bevis och inte kan det, kan IKEA efter eget gottfinnande diskvalificera deltagaren från tävlingen.

4. Du behöver inte köpa något eller betala någon avgift för att delta i tävlingen.

5. Alla som har för avsikt att delta i tävlingen måste ha tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare att delta. Föräldrar och vårdnadshavare samtycker till deltagande om de tillsammans med barnet har närvarat under tävlingen och visat upp sitt medlemskap i IKEA Family för en anställd på IKEA som är med och arrangerar tävlingen. Föräldrar och vårdnadshavare måste ha uppsikt över sina barn under deltagandet i tävlingen.

6. Varje barn kan endast lämna in ett tävlingsbidrag. Det deltagande barnet får inte ta hjälp av en förälder, vårdnadshavare eller någon annan under tävlingen. Sådant deltagande diskvalificeras. Sena eller ofullständiga tävlingsbidrag diskvalificeras också.

7. Varje deltagares teckning måste göras på ett vitt papper i A4-format eller brev format. Varje deltagare och respektive förälder/vårdnadshavare måste skriva barnets förnamn, efternamn och ålder samt förälderns eller vårdnadshavarens IKEA FAMILY medlemsnummer och kontaktuppgifter på baksidan av teckningen.

Så här deltar du i tävlingen

8. Deltagare bjuds in till att vara med i tävlingen på ett lokalt IKEA varuhus. På varuhuset uppmanas deltagarna att rita sitt drömmjukdjur.

9. När varuhusfinalisterna har utsetts kommer en resultatlista med 15 teckningar (”landsfinalister”) att anslås av servicekontoret. De 15 landsfinalisterna röstas fram av en oberoende jury bestående av anställda på IKEA.

10. De 15 teckningarna som utgör finalisterna från varje land (som deltar i tävlingen) skickas sedan till IKEA of Sweden AB där en jury utser 6 vinnare på internationell nivå (”internationella vinnare”). Juryn består av barnproduktutvecklingsspecialister (produktutvecklare, produktutvecklingsingenjör, produktdesigner, inköpsplanerare och en representant för det kommersiella teamet) på IKEA of Sweden AB.

11. Bedömningskriterierna för vilka teckningar som väljs ut baseras på nyhetsvärde, unikhet, kommersiell potential och möjlighet att tillverka som mjukleksak.

Tävlingsresultat och priser

12. Varuhuset skickar 2 teckningar (”varuhusfinalister”) till det svenska huvudkontoret på IKEA. De 2 finalisterna röstas fram av en oberoende jury bestående av anställda på IKEA respektive IKEA varuhus.

13. Alla varuhusfinalister belönas med en present bestående av produkter från IKEA, till ett värde av max 500 SEK.

14. Alla vinnare på internationell nivå får en mjukleksak som har skapats av IKEA utifrån deras teckningar. Totalt utses 6 internationella vinnare. Landsfinalister och varuhusfinalister får inte något mjukdjur tillverkat utifrån sina teckningar.

15. Priserna går inte att förhandla, överföras till någon annan eller ersättas med något annat. Inga kontant- eller kreditalternativ ges i utbyte mot hela eller delar av priserna. IKEA förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett annat pris eller något av motsvarande värde i händelse av omständigheter som ligger utanför deras kontroll. Eventuell vinstskatt som uppkommer i samband med denna tävling betalas av vinnaren.

16. IKEA förbehåller sig rätten att utse en alternativ vinnare och ge priset till en annan deltagare om IKEA har skäliga grunder att tro att en deltagare har agerat på ett sätt som inte följer dessa villkor eller har agerat på ett sätt som IKEA anser vara olämpligt, olagligt eller stötande.

17. Finalisterna och de internationella vinnarna meddelas per e-post eller telefon.

18. Det är IKEA som beslutar vilka som vinner tävlingen. Detta beslut är slutgiltigt och bindande. IKEA svarar inte på meddelanden från en IKEA FAMILY-medlem angående tävlingsvinnarna, oavsett ärende.

Ansvar och tillstånd

19. Initiativtagare till denna tävling är IKEA. Eventuella frågor om tävlingen ska skickas till marknadsavdelningen på IKEA Svenska Försäljnings AB på e-post: ikea.family.se@ikea.com

20. IKEA tar inget ansvar för nätverks-, dator- eller programvarufel av något slag som kan begränsa eller försena sändningen eller mottagandet av ditt e-postmeddelande. Bevis på att e-postmeddelandet har skickats är inte ett bevis på att det har tagits emot.

21. IKEA ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår på grund av att priset skjuts upp, annulleras, försenas eller ändras som ligger utanför deras kontroll. IKEA tar inte heller något ansvar för hur en tredjepartsleverantör agerar eller om denna försummar sina skyldigheter. IKEA undantar eller begränsar inte på något sätt ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av försumlighet eller svikligt förfarande från vår sida, eller till följd av oförutsedda omständigheter.

Information om IKEAs behandling av Personuppgifter

22. IKEA ansvarar för de personuppgifter som lämnas till IKEA. De uppgifter som samlas in och används endast i syfte att kunna administrera tävlingsbidragen och därmed för att kunna lämna ut priser till deltagarna och för att kunna meddela deltagarna om tävlingsvinster. De personuppgifter som behandlas i detta syfte är deltagarens namn, ålder, e-postadress samt namn och telefonnummer till en vårdnadshavares IKEA FAMILY-medlemsnummer. Namn, ålder och tävlingsbidrag (teckning) kommer även att användas i syfte att marknadsföra IKEA och IKEAs produkter och då använda resultat av själva tävlingen. De fem internationella vinnarna kommer att intervjuas, och resultatet av intervjun kommer användas i marknadsföringssyfte samt i kommunikationsmaterial som handlar om tävlingen. Personuppgifterna sparas så länge tävling och marknadsföring pågår som hör samman man tävlingen och personuppgifterna raderas därefter. I samband med val av finalister delas personuppgifterna med IKEA of Sweden. De sex internationella vinnarnas förnamn, ålder, teckning, intervju och land sparas så länge det är nödvändigt i marknadsföringssyfte och i kommunikationssyfte som rör IKEA och serien SAGOSKATT. Informationen delas med andra företag inom IKEA-gruppen (Ingka) samt Inter IKEA Grupen och IKEA-franchisetagare som hanterar personuppgifterna i samma syfte.

IKEA hanterar personuppgifterna baserat på ett legitimt intresse att administrera tävlingen och kunna kontakta vinnarna. Deltagarna (och deras förälder/vårdnadshavare) har rätt att få åtkomst till sina personuppgifter genom att kontakta IKEA på de kontaktuppgifter som angetts ovan och har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.
Information om priser, vinnarens förnamn kommer att vara tillgänglig när tävlingen har avslutats och det går att få tillgång till den genom att skriva till adressen ovan och ange tävlingens namn och datum för tävlingen.
IKEA värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på IKEA är det viktigt att vara öppna med hur IKEA behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. För mer information om hantering av personuppgifter kan du läsa mer på www.ikea.se/integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.
IKEA Svenska Försäljnings AB (IKEA), Box 200, 260 35 Ödåkra-Väla, organisationsnummer 556074-7569, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av IKEA.

IKEA har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa IKEA att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: IKEA Dataskyddsombud, Legala avdelningen Sverige, IKEA AB Box 700, 343 81 Älmhult, telefon: 0476-81 000.

Immateriella rättigheter

23. IKEA och IKEA of Sweden och bolag inom deras bolagsgrupper och franchisetagare förbehåller sig rätten att publicera deltagarnas namn, ålder och tävlingsbidrag (teckning) på sin webbplats och via andra mediekanaler i annonserings- och reklamsyfte. Genom att delta i den här tävlingen medger deltagarna och deras föräldrar/vårdnadshavare att den här informationen används på dessa sätt utan ytterligare medgivande, meddelande eller kompensation.

24. IKEA vill kunna basera nya produktdesigner på tävlingsbidragen (teckningarna) från de 6 internationella vinnarna och ta fram ett begränsat produktsortiment utifrån dessa teckningar med syfte att sälja produkterna på alla IKEA-franchisevaruhus och via IKEA-franchisevaruhusens nätbutiker (kommersiell användning). För varje mjukleksak som säljs i det här begränsade produkterbjudandet ger IKEA en donation till ett välgörenhetsprojekt som stödjer behövande barn, barns utveckling eller barns rätt till lek. Projektet väljs av IKEA-franchisetagaren eller en IKEA-organisation. Genom att delta i den här tävlingen medger deltagarna och deras föräldrar/vårdnadshavare att den här informationen används så som beskrivs häri utan ytterligare medgivande, meddelande eller kompensation.

25. Alla tävlingsbidrag måste vara deltagarens ursprungliga alster. Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och designrättigheter, till teckningarna som deltagarna lämnar in som bidrag, samt till de vinnande bidragen och till de leksaker som tillverkas utifrån tävlingsbidragen, tillhör IKEA från den tidpunkt då tävlingsbidragen lämnas till IKEA.

26. De 6 deltagarna vars teckningar föreslås för kommersiell användning kommer inte ha några rättigheter till designen och får ingen belöning, ersättning eller annan förmån till följd av att deras design används, annan än priserna som har angetts tidigare i dessa villkor. IKEA kommer inte att ta fram produkter baserade på de bidrag som inte vinner i tävlingen. I händelse av att någon av dessa 6 designer inte går att tillverka eller sälja förbehåller sig IKEA rätten att ta bort denna produkt från produkterbjudandet och byta ut den mot en produkt baserad på en annan teckning bland bidragen.

27. Den här tävlingen och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med tävlingen ska regleras och hanteras i enlighet med lagarna i landet Sverige.

28. Genom att delta i den här tävlingen anses alla deltagare ha godkänt och samtyckt till att vara bundna av dessa villkor.


Mer IKEA FAMILY

Två unga kvinnor som håller om varandra.

Hjälp IKEA skänka pengar

IKEA Skänker 25 öre till Rädda barnen varje gång du drar ditt IKEA FAMILY kort, så glöm inte att dra kortet när du besöker oss. Pengarna går till vårt gemensamma projekt PÅ LIKA VILLKOR.