Produktåterkallelser

Piktogram på ett utropstecken

Återkallelser och viktig produktinformation

Här hittar du viktig säkerhetsinformation och gällande återkallelser av IKEA produkter. För information om tidigare återkallelser, vänligen besök produktåterkallelser i pressarkivet.


IKEA återkallar PENDLA el-sparkcykel på grund av fallrisk om fotstödet går av

IKEA återkallar PENDLA el-sparkcykel på grund av att fotstödet kan gå sönder, vilket kan leda till fallskador. IKEA uppmanar samtliga kunder att sluta använda el-sparkcykeln och återlämna den till valfritt IKEA-varuhus för att få tillbaka pengarna man betalat.

IKEA har fått information om incidenter där fotstödet har brutits av, varav en händelse ledde till en lättare personskada. PENDLA el-sparkcykel har sålts i varuhusen i Uppsala, Umeå, Västerås, Älmhult och Örebro i Sverige sedan juli 2017. Den har även sålts i ett fåtal varuhus i Österrike, Island och Portugal.

Det är tråkigt att behöva återkalla PENDLA el-sparkcykeln, eftersom den är uppskattad av de kunder som har köpt den. Säkerheten för våra kunder kommer alltid i första hand vilket är anledningen till återkallelsen.

IKEA ber om ursäkt för eventuella besvär och vill tacka alla kunder för er förståelse.

Kontakta kundservice för mer information


IKEA återkallar SLADDA cykel på grund av fallrisk om drivremmen går av

IKEA har blivit rekommenderad av IKEAs leverantör, en av de största i branschen, att återkalla SLADDA cykel på grund av ett problem med drivremmen. Drivremmen kan plötsligt gå av vilket kan orsaka fallrisk. IKEA har tagit emot elva rapporter om sådana incidenter, med två lättare personskador. Därför återkallar IKEA som säkerhetsåtgärd alla SLADDA cyklar och uppmanar kunderna att sluta använda cykeln.

Med SLADDA ville vi skapa en hållbar, urban transportlösning och vi är stolta över den. Vi vet också att många kunder uppskattar sin SLADDA cykel. Att behöva återkalla cykeln är jättetråkigt men för oss kommer säkerheten för er kunder alltid i första hand.

Kunder som har en SLADDA cykel uppmanas att sluta använda den och återlämna den till valfritt IKEA-varuhus för att få tillbaka pengarna. Återbetalning fås även för tillbehör som är specifikt designade för SLADDA. Vi ber alla kunder att antingen ta med kvitto eller kontoutdrag för köpet. Ifall varken kvitto eller kontoutdrag finns tillgängligt, ber vi kunderna kontakta oss för en individuell prövning.

IKEA ber om ursäkt för eventuella besvär och vill tacka alla kunder för er förståelse.

IKEA SLADDA cykel

Viktig serviceåtgärd:
IKEA reparerar ELDSLÅGA gashäll på grund av högre CO-utsläpp än EU:s gränsnivåer

Som en försiktighetsåtgärd åtgärdar IKEA alla ELDSLÅGA gashällar köpta före 1 januari 2018. Den berörda versionen av gashällen har endast sålts i Europa. För att lösa problemet behövs ett kostnadsfritt hembesök av en servicetekniker.

På grund av den mänskliga faktorn installerades fel gasinjektor i den högeffektiva brännaren hos leverantören, vilket resulterade i för höga nivåer av kolmonoxidutsläpp enligt EU:s krav. Undersökningen visar att det inte finns någon förhöjd risk för brand eller explosion. IKEA har inte mottagit några rapporter om incidenter. Åtgärden är ett resultat av en utredning genomförd av belgiska tillsynsmyndigheter.

Kunder som har en ELDSLÅGA gashäll köpt före 1 januari 2018 uppmanas att sluta använda den högeffektiva brännaren som är placerad i den övre högre positionen till dess att teknisk service har genomförts. Övriga brännare är säkra att använda. För att lösa problemet ber vi alla berörda kunder att kontakta IKEA kundservice på 0775-700 500 för att boka en tid till teknisk service. Kvitto krävs inte. Vi kommer att göra vårt yttersta för att minimera väntetiden.

De berörda produkterna har sålts i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Tjeckien, Kroatien, Litauen, Serbien, Ryssland, Slovakien, Ungern, Polen, Spanien, Storbritannien, Irland, Italien, Portugal, Österrike, Tyskland, Belgien och Frankrike.

IKEA ber om ursäkt för besväret och vill tacka alla kunder för er förståelse.

IKEA ELDSLÅGA gashäll med vred i rostfritt stål.
IKEA ELDSLÅGA gashäll med svarta vred.