Różni i równi

W pracy w IKEA uwielbiamy różnorodność - to ona jest kluczem do sukcesu i umożliwia nam nieustanny rozwój. Każdego dnia dążymy do tego, aby wspólnymi siłami tworzyć takie miejsce pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się szanowani, doceniani i wspierani - niezależnie od m.in:

Różni i równi

Opowiadamy się za uczciwym traktowaniem pracowników. We wszystkich naszych działaniach zawsze mamy na uwadze prawa człowieka i dbamy o to, aby były respektowane na każdym kroku. Tworząc bezpieczne i włączające środowisko pracy, mamy pewność, że nasi koledzy i koleżanki będą czuli, że IKEA jest miejscem, w którym chce się zostać na dłużej.