Nasze wartości

Poczucie wspólnoty

Poczucie wspólnoty

Poczucie wspólnoty pozostaje w samym sercu kultury IKEA. Naszą siłą jest wzajemne zaufanie, wspólne dążenie do tych samych celów i czerpanie radości z pracy.

Troska o ludzi i planetę

Chcemy być motorem pozytywnych zmian zarówno lokalnie, jak i globalnie. Dysponujemy wystarczającymi możliwościami i środkami, aby wywierać znaczący oraz trwały wpływ na obecne i przyszłe pokolenia.

Świadomość kosztów

Świadomość kosztów

Jak najwięcej ludzi powinno móc pozwolić sobie na piękny i funkcjonalny dom. Nieustannie stawiamy wyzwania sobie i innym, aby mniejszym nakładem osiągać więcej, bez uszczerbku na jakości, funkcjonalności, zasadach zrównoważonego rozwoju czy formie.

Prostota

Prostota

Prosty, bezpośredni i praktyczny sposób bycia jest częścią naszego dziedzictwa wywodzącego się ze Smalandii. Prostota polega na byciu sobą i twardym stąpaniu po ziemi. Jesteśmy nieformalni i pragmatyczni, a naszym największym wrogiem jest biurokracja.

Wartości
Poszukiwanie ulepszeń i nowych rozwiązań

Poszukiwanie ulepszeń i nowych rozwiązań

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów rozwoju. Cokolwiek robimy dziś, jutro możemy to robić lepiej. Znajdowanie rozwiązań dla pozornie niemożliwych do zrealizowania wyzwań jest elementem naszego sukcesu i źródłem inspiracji do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami.

Nieszablonowe myślenie

Nieszablonowe myślenie

Nie jesteśmy tacy jak inne firmy i nie chcemy tacy być. Lubimy podważać istniejące rozwiązania, myśleć niekonwencjonalnie, eksperymentować i popełniać „twórcze" błędy.

Branie i dawanie odpowiedzialności

Branie i dawanie odpowiedzialności

Wierzymy w ludzi. Dawanie i branie odpowiedzialności sprzyjają rozwojowi pracowników. Atmosfera wzajemnego zaufania, pozytywnego myślenia i wybiegania w przyszłość inspiruje każdego do angażowania się.

Przywództwo poprzez przykład

Przywództwo poprzez przykład

W naszym przekonaniu przywództwo to czyny, a nie stanowiska. Od kompetencji i doświadczenia ważniejsza jest dla nas wartość człowieka. Ludzie, którzy robią to, co mówią, i dają dobry przykład. Chodzi o dawanie z siebie tego, co najlepsze i wydobywanie tego, co najlepsze z innych.