Bomull

100 prosent forpliktet til bærekraftig bomull

Bomull er en av våre viktigste råmaterialer. Du finner det i mange produkter, fra sofaer og puter til sengetøy og madrasser. Vi liker å jobbe med bomull, men synes det er uholdbart at konvensjonell bomullsdyrking ofte er skadelig for miljøet og menneskene som dyrker den. Vi har forpliktet oss til å bare bruke ansvarlig dyrket bomull i produktene våre, så det skal gagne både miljøet og kundene våre.

Siden 1. september 2015 har all bomull som brukes i IKEA-produkter, kommet fra mer bærekraftige kilder.

Siden 1. september 2015 har all bomull som brukes i IKEA-produkter, kommet fra mer bærekraftige kilder. Det betyr at bomullen enten er resirkulert eller dyrket med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler.

Vi er veldig glad for å ha nådd målet om 100 prosent mer bærekraftig bomull, men vi stopper ikke der. Målet vårt er å skape en positiv endring i hele bomullsindustrien – mer bærekraftig bomull må bli standarden hos andre også.

Bomull dyrket med omtanke – ditt valg gjør en forskjell

Når du velger mer bærekraftig bomull til hjemmet, bidrar du til en bedre livssituasjon for bøndene og familiene deres, og til mindre forurensning i fremtiden. Sammen kan vi få til mye!

Når du legger deg i TOVSIPPA sengetøy om kvelden, kan det være fint å tenke på at du har bidratt til at bøndene som dyrket bomullen, har fått bedre arbeids- og livsvilkår. All bomull i produktene våre er resirkulert eller dyrket med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler, samtidig som bomullsdyrkernes fortjenestemarginer øker.

Vi mener at du skal slippe å fire på kravene til pris, kvalitet, funksjon og design når du velger bærekraftige innredningsløsninger hjemme – derfor er all bomullen vår mer bærekraftig. LEIKNY putetrekk, for eksempel, er laget av 100 prosent mer bærekraftig bomull.

Bomull fra mer bærekraftige kilder*

77 %

Better Cotton

17 %

Resirkulert

6 %

Towards Better Cotton**

* Bomull fra mer bærekraftige kilder inkluderer Better Cotton, resirkulert bomull og Towards Better Cotton.
** Towards Better Cotton er en standard utviklet av IKEA og følger de samme prinsippene og kriteriene som Better Cotton, på veien til å bli Better Cotton.

All bomullen vår er dyrket med mindre vann og kjemikalier, og med respekt for bøndene og miljøet.

I front for en stadig bedre bomullsindustri

Sammen med blant andre Verdens naturfond (WWF) startet vi Better Cotton Initiative (BCI) for over ti år siden. Organisasjonen har som mål å gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for dem som dyrker bomullen, for miljøet og for bransjen.

Som en av de fremste pådriverne for en bedre bomullsindustri fortsetter vi å påvirke bransjen positivt. Akkurat nå er vi den eneste globale aktøren som selger produkter laget av 100 prosent bomull fra mer bærekraftige kilder. Men vi gir oss ikke der. Målet vårt er å spre budskapet og å nå ut til enda flere. Sammen med samarbeidspartnerne våre jobber vi for at bomull fra mer bærekraftige kilder skal bli en helt vanlig praksis som både er rimelig og tilgjengelig for alle.

Gjennom praktisk undervisning og feltskoler har vi og partnerne våre lært opp omkring 110 000 bønder i mer bærekraftige dyrkemetoder. Tiltaket har gitt bøndene reduserte kostnader, økte inntekter og bedre arbeidsforhold. Bøndene og familiene deres har fått bedre levestandard og råd til å sende barna på skolen. Vi fortsetter arbeidet i felten, samtidig som vi utvider arbeidet til å gjelde vann, biologisk mangfold og jordforvaltning.

IKEA er opptatt av å bruke vann så effektivt som mulig. Med utgangspunkt i WWFs modell for vannforvaltning skal vi minske miljøpåvirkningen fra vår egen og leverandørenes virksomhet ved å sørge for bærekraftig vannforvaltning innenfor både bomullsproduksjon og annen produksjon.

Ansvarlig dyrking av bomull med fokus på vann

I konvensjonell bomullsdyrking brukes det store mengder kjemikalier og vann. Dette medfører i mange tilfeller helserisiko for bøndene og skader på miljøet.

Vi ønsker ikke å være en del av problemet, og jobber i stedet hardt for å bli en del av løsningen. Det er derfor vi forplikter oss 100 prosent til bærekraftig bomull. Det betyr at bomullen vår dyrkes med mindre vann og kjemikalier, noe som er bedre for områdene som sliter med jorderosjon og vannmangel.

Vi jobber for bedre tilgang på vann

Bomullsdyrking krever veldig mye vann. Vi har som mål å bruke vann mest mulig effektivt og fremme god vannforvaltning, både i vår egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.

Med utgangspunkt i WWFs modell for vannforvaltning skal vi minske miljøpåvirkningen fra vår egen og leverandørenes virksomhet ved å sørge for bærekraftig vannforvaltning i elvebassenger og bedre tilgangen på rent vann.

Arbeidet vårt med å få ned vannforbruket fokuserer på bomull, ved å gi bøndene opplæring i bedre vannforvaltning og etablere lokale foreninger for vannkonsumenter. Dermed kan bomullen dyrkes med mindre vann, slik at mer vann kan gå til andre bruksområder.

Les mer om samarbeidene våre

Siden 1. september 2015 har all bomull som brukes i IKEA-produkter, kommet fra mer bærekraftige kilder. Det betyr at bomullen dyrkes med mindre vann, kunstgjødsel og sprøytemidler, samtidig som bøndenes fortjenestemarginer øker.

Tall og rapporter