Nasjonale bidrag

Ansatte på IKEA som har vært en del av hurtigsporet.

Hurtigsporet: raskere inn i arbeidslivet

Hurtigsporet er et svar på regjeringens utfordring til næringslivet om å finne løsninger som kan integrere og inkludere flyktninger og innvandrere raskere til jobb og i samfunn. Det er et samarbeid mellom IKEA, NAV Alna og Voksenopplæringen på Helsfyr med støtte fra Groruddalsatsningen. Vi fortsetter suksessen fra i fjor med et nytt Hurtigspor på IKEA Furuset, og tar i år med oss det andre varehuset vårt i Oslo, IKEA Slependen. Antall deltakere har økt til 18 hvorav halvparten er flyktninger. 

Deltakerne går gjennom et opplæringsprogram som skal få dem raskere ut i jobb, hvor elevene skal lære norsk og samfunnsfag, samtidig som de får en praktisk innføring i norsk arbeidsliv. IKEA Furuset er stolt av at halvparten av de som søkte på jobb fra Hurtigsporet 2017 ble ansatt hos IKEA Furuset.

Ambisjonen er at dette skal bli et landsdekkende prosjekt som involverer alle IKEA varehusene i Norge.

Dra IKEA FAMILY-kortet og IKEA gir 30 øre til Røde Kors

Fra og med september 2016 innleder IKEA et samarbeid med Røde Kors. En viktig del av dette samarbeidet er å være en god nabo ved å bidra til et bedre liv for menneskene som bor i nærheten av våre varehus.

Samtidig vil vi skape engasjement for Røde Kors sitt arbeid. Nå kan også alle IKEA FAMILY-medlemmer bidra ved å dra FAMILY-kortet sitt i kassen. Hver gang medlemskortet dras, gir IKEA 30 øre til Røde Kors.

Logoen til Røde Kors.

Initiativ for Etisk Handel

IKEA Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). IEHs formål er å samarbeide om handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH betyr en forpliktelse og vilje til å bidra til forbedringer innen disse forholdene.

Her kan du bestille IKEAs rapportering til IEH for 2015

Tilbake på riktig hylle

På IKEA får mange mennesker en ny start i arbeidslivet. Varehusene samarbeider med NAV og ulike kompetansesentre om inkludering, opplæring og tett oppfølging av deltakerne direkte på arbeidsplassen. Til gjengjeld får IKEA mange nye motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø.

IKEA Nabofond

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEA Nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. 

Klimabudbringere på IKEA

IKEA Slependen og IKEA Furuset får jevnlig besøk av Klimabudbringere. Dette er elever fra 6. klasse på en naboskole, som hvert år undersøker hvordan IKEA arbeider med energi og transport, bærekraftig bruk av naturressurser og avfallshåndtering.

På denne måten får elevene en praktisk arena for å lære om miljøutfordringene, samtidig som IKEA får viktige råd fra den kommende generasjon.

Samarbeidet med skolene støttes og kvalitetssikres av miljøorganisasjonen WWF-Norge.