IKEA Foundation

Forbedre barns muligheter

Alle barn, uansett hvem og hvor de er, fortjener et ordentlig hjem, en sunn start på livet, god skolegang og en tilstrekkelig familieinntekt. IKEA Foundation støtter prosjekter som drives av velrenommerte organisasjoner som for eksempel Clinton Health Access Initiative, for å hjelpe barn og ungdom i noen av verdens fattigste samfunn med å skape en bedre fremtid for seg selv og familiene sine. 
Telt i en flyktningeleir.

Fire måter IKEA Foundation hjelper barn

En jente på skolebenken i afrika.

Hjelpe jenter og kvinner med å ta styring over sin egen fremtid

Ved å styrke kvinners situasjon – gjennom skolegang, ulike typer opplæring, bedre helsevesen, eller tilbud om mikrokreditter – kan vi samtidig gi barna bedre helse, skolegang og fremtidige muligheter. IKEA Foundation finansierer prosjekter som tar sikte på å styrke kvinners situasjon og muligheter til skolegang, slik at de blir bedre i stand til å forsørge seg selv og familiene sine

Et bedre liv for flyktningbarn

Hvert år må flere millioner barn flykte fra hjemmene sine på grunn av naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation gir 76 millioner euro til FNs høykommissær for flyktninger, slik at flyktningfamilier i Etiopia, Sudan og Bangladesh kan få husly, omsorg og skolegang.

Bekjempelse av barnearbeid

Siden 2000 har vi gitt 80 millioner euro til Redd Barna for å bekjempe de bakenforliggende årsakene til barnearbeid i India og Pakistan. Prosjektene våre har til nå gitt 12 millioner barn bedre skoler og bedre beskyttelse mot å måtte arbeide, og vi er fast bestemt på å hjelpe enda flere millioner barn.

Nødhjelp

Alle barn har rett til å leke og lære. Men når naturkatastrofer og konflikter snur livet deres på hodet, mister de muligheten til bare å være barn. Derfor gir IKEA Foundation både pengestøtte og IKEA -produkter til mennesker i nød gjennom organisasjoner som Leger uten grenser, Redd Barna og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).