Flyktninger

Slik hjelper vi flyktninger

Mellom 2013 og 2015 drev IKEA-gruppen og IKEA Foundation kampanjen «En lysere hverdag for flyktninger», for å bidra til å gi flyktningfamilier en bedre fremtid. Takket være kampanjen kunne FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) skaffe lys og fornybar energi til hundretusenvis av flyktninger i Asia, Afrika og Midtøsten.

IKEA Foundation støtter også langsiktige prosjekter for flyktninger, blant annet for å gi et bedre skoletilbud og høyere inntekter til mennesker som bor i flyktningleirer og lokalsamfunnene i nærheten.
Samtidig støtter IKEA-gruppen lokale organisasjoner med ting de trenger for å bedre forholdene for nyankomne flyktninger. Mange IKEA-medarbeidere arbeider gratis i sin egen fritid for å hjelpe flyktninger med å organisere hverdagen sin i de nye samfunnene. I noen land har vi startet opp langsiktige prosjekter, blant annet praksisplasser, som hjelper flyktninger med å integrere seg i arbeidslivet.
Barn i en flyktningeleir.

Se en film om hvordan elektrisitet skaper en lysere hverdag for syriske flyktninger