Rettferdig og inkluderende

Mennesker foran alt

Innen 2030 skal vi forbedre levevilkårene til millioner av mennesker, ved å være en inkluderende merkevare, selskap og arbeidsgiver som setter mennesket i sentrum og jobber for likestilling og rettferdighet gjennom hele verdikjeden vår.

Vi ønsker å bidra til å skape et bedre liv for menneskene og lokalsamfunnene som blir berørt av vår virksomhet. Dette har alltid vært en del av vår visjon, og blir bare viktigere og viktigere i takt med at vi fortsetter å vokse rundt om i verden.