Sirkulær og klimapositiv

En mann plukker bomulsplanter.

Vi skaper positive endringer

Innen 2030 skal vi bidra til et lavutslippssamfunn ved å strekke oss etter null avfall, og ved å bli 100% sirkulære og klimapositive i vår egen drift.

I lang tid har vi skapt mye ut av lite – det er en del av arven vår. Vi jobber også med å omdanne avfall til ressurser, skaffe mat og materialer på en forsvarlig måte og å beskytte naturressursene. Vi ønsker å være energiuavhengige, og må derfor gjøre et smart bytte til fornybar energi.

Nyhet – IKEA Ringsaker kjøper tilbake

På IKEA Ringsaker kjøper vi nå tilbake brukte IKEA-møbler og gir dem nytt liv. IKEA-møbler du ikke lenger trenger, kan være gull for andre – så ikke kast dem! Selg dem heller tilbake til oss.