Tilbakekallinger

ELDSLÅGA gasstopp

24. april 2018
Som et forebyggende tiltak tilbakekaller IKEA alle ELDSLÅGA gasstopper som er kjøpt før 1. januar 2018 for reparasjon. Den aktuelle gasstoppen er kun solgt i Europa. Dette tiltaket gjør vi som følge av en undersøkelse som ble gjort i Belgia av belgiske myndigheter. En servicetekniker må komme hjem til deg for å løse problemet. Reparasjonen er kostnadsfri.

På grunn av menneskelig svikt hos leverandøren er feil gassinjektor blitt montert i hurtigbrenneren, noe som gir utslipp av karbonmonoksid (CO) som overskrider EUs grenseverdier. Undersøkelser har vist at brann- eller eksplosjonsfaren ikke er økt. IKEA har ikke fått meldinger om hendelser.

Kunder som har en ELDSLÅGA gasstopp som er kjøpt før 1. januar 2018, oppfordres til å slutte å bruke hurtigbrenneren øverst til høyre frem til gasstoppen er reparert. Alle de andre brennerne er trygge å bruke. For å løse problemet oppfordrer vi berørte kunder til å ta kontakt med Kundeservice på 915 02340 for å avtale et tidspunkt for reparasjon. Kvittering er ikke nødvendig. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg så raskt som mulig.

De aktuelle produktene er solgt i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Tsjekkia, Kroatia, Litauen, Serbia, Russland, Slovakia, Ungarn, Polen, Spania, Storbritannia, Irland, Italia, Portugal, Østerrike, Tyskland og Frankrike.

IKEA beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og takker alle berørte kunder for forståelsen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med IKEA på 915 02340.

ELDSLÅGA gasstopp

GODIS PÅSKKYCKLING

23. februar 2018
Hos IKEA har sikkerhet høyeste prioritet, og på grunn av funn av mus ved en av produksjonsenhetene velger vi å kalle tilbake disse godteposene. Kunder som har handlet GODIS PÅSKKYCKLING skumgodteri, med best-før-dato mellom 23. oktober og 26. januar 2019, kan levere de tilbake ved nærmeste IKEA varehus, mot full refusjon. Best-før-datoen er trykket på baksiden av posent.   

Vi har dessverre blitt kjent med at en av produksjonsenhetene bak dette produktet har hatt problemer med mus under produksjonen, og at GODIS PÅSKKYCKLING kan være berørt av dette. Vi ber derfor kunder som har kjøpt dette produktet om å returnere det til nærmeste IKEA varehus. Det vil ikke være nødvendig med kvittering. 

Sikkerhet når det gjelder mat og produktkvalitet er av største viktighet for IKEA, og vi ser på denne tilbakekallingen som et nødvendig steg for å leve opp til disse standardene. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre for våre kunder.

For mer informasjon, vennligst kontakt IKEAs pressevakt på telefon 99484950 eller e-post: pressesenter@ikea.com

MYSINGSÖ strandstol

24. januar 2017
IKEA oppfordrer kunder som har kjøpt MYSINGSÖ strandstol før februar 2017 til å returnere den til et hvilket som helst IKEA-varehus for bytte eller full refusjon.

Når tekstiltrekket er vasket og skal settes på igjen, er det mulig å ettermontere stolen på feil måte slik at man risikerer å falle eller få fingrene i klem. IKEA har fått rapporter om fem hendelser der MYSINGSÖ strandstol har kollapset under bruk på grunn av feil ettermontering. Alle hendelsene medførte fingerskader som måtte behandles av lege. Hendelsene inntraff i Finland, Tyskland, USA, Danmark og Australia.

Trygge produkter er høyeste prioritet på IKEA, og alle produktene våre skal følge internasjonal og nasjonal lovgivning samt gjeldende standarder. MYSINGSÖ strandstol har gjennomgått relevante mekaniske, tekstil- og kjemiske tester med godkjent resultat.

Etter at IKEA mottok rapportene, igangsatte vi en full granskning. Denne førte til at stolen fikk en bedre utforming som skal redusere risikoen for feil ettermontering og skader. Den nye stolen vil være tilgjengelig på IKEA fra februar 2017. Det er ikke nødvendig å vise kjøpsbevis (kvittering) for å få tilbake pengene. Gå inn på IKEA.no eller ring IKEA på 02340for mer informasjon. IKEA beklager eventuelle problemer dette medfører for kundene våre.