LIKESTILLING LØNNER SEG

8. mars 2018 markerer IKEA Kvinnedagen.

LIKESTILLING LØNNER SEG

Den 8. mars 2018 markerer IKEA den internasjonale kvinnedagen og hedrer alle som jobber for å gjøre verden mer likestilt og inkluderende. Som et humanistisk selskap mener vi at likestilling mellom kjønnene er positivt både for medarbeidere og kunder. Vi mener at alle har rett til å bli behandlet på en rettferdig måte og få de samme mulighetene. Vi jobber sammen for likestilling og mot diskriminering. Når alle mennesker, uansett kjønn eller bakgrunn, får de samme mulighetene i livet, er det positivt for alle. Likestilling lønner seg, rett og slett.
Likestilling lønner seg. I dag er 49 prosent av alle ledere på IKEA kvinner.
I dag er 49 prosent av alle ledere på IKEA kvinner, og målet er å oppnå kjønnsbalanse på alle ledernivåer og i alle typer stillinger. Når alle mennesker, uansett kjønn eller bakgrunn, får de samme mulighetene i livet, er det positivt for alle. Likestilling lønner seg, rett og slett.
INNEHÅLLSRIK er en håndlaget limited edition-kolleksjon som bidrar til å gjøre de kvinnelige håndverkerne mer uavhengige.
INNEHÅLLSRIK – gir kvinner makten i egne hender INNEHÅLLSRIK er en del av IKEAs arbeid med sosiale entreprenører og har skapt jobber for 1050 dyktige kvinnelige kunsthåndverkere i India. INNEHÅLLSRIK er en limited edition-kolleksjon med vakre håndlagede produkter.
Sammen med sosiale entreprenører rundt om i verden bidrar IKEA til at over 10 500 mennesker får en bedre og mer stabil inntekt.
Sammen om endring siden 2013 IKEA samarbeider i dag med sosiale entreprenører i India, Thailand, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Kroatia, USA, Canada, Uganda, Romania og Jordan, og har bidratt til å gi over 10 500 mennesker en bedre og mer stabil inntekt.
Nytt stipend fra IKEA Foundation hjelper kvinner med å kjempe for rettighetene sine Når kvinners rettigheter blir respektert, kan kvinner få i stand store endringer i lokalsamfunnet. Derfor støtter IKEA Foundation over 20 programmer over hele verden som hjelper kvinner til å føre an. Et nytt stipend på 3,5 millioner euro til PRADAN hjelper kvinner i India med å danne selvhjelpsgrupper slik at det blir lettere for dem å bli hørt. Nå tjener de mer penger og får mer i offentlige tilskudd til skoler og helsetilbud der de bor. Fordi likestilling lønner seg … for ALLE.