IKEA+Tom Dixon = DELAKTIG

DELAKTIG er en «åpen sofaplattform» designet av IKEA industridesigneksperten Tom Dixon.

DELAKTIG er en «åpen sofaplattform» designet av IKEA industridesigneksperten Tom Dixon. IKEA og Tom ville vite hva nye måter å bo på kan bety for trukne møbler som sofaer. DELAKTIG er produsert på industrielt vis og utfordrer dagens konvensjonelle sofaproduksjon.

IKEA, TOM DIXON og DU

– Jo flere som engasjerer seg i DELAKTIG, desto bedre. Jeg mener at det er slik en moderne møbelvirksomhet burde fungere.
Tom Dixon

I ekte samarbeidsånd inviterte de deretter 75 studenter fra designskoler i London, Tokyo og New York til å delta på et arbeidsseminar og utvikle sine egne ideer til DELAKTIG.