Monimuotoisuus & osallistaminen

Kaikkia IKEA-työntekijöitä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin.

Monimuotoisuus & osallistaminen

Monimuotoisuutta on monenlaista

IKEA-maailmassa jokainen voi olla oma ainutlaatuinen itsensä.

Ingka-konserni on monimuotoinen ja osallistava työpaikka. Uskomme, että monimuotoinen työympäristö on hyväksi työntekijöillemme, asiakkaillemme ja liiketoiminnallemme.

Erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen auttaa meitä kasvamaan sekä henkilökohtaisella tasolla että organisaationa.

Osallistaminen

Ihmisistä välittäminen, monimuotoisuus ja osallistaminen ovat asioita, jotka kuuluvat olennaisena osana IKEA-arvoihin ja -visioon. Osallistaminenn tarkoittaa meille työilmapiiriä, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osallistamisen periaatteet ovat osana jokapäiväistä työskentelyämme. Meillä erilaisuus todellakin on rikkaus!

IKEA-kuusiokoloavain kuvaa edullisia ja laadukkaita huonekaluja.

Ainutlaatuiset työntekijämme tekevät meistä aina vain parempia.

IKEA kunnioittaa jokaisen työntekijän ainutlaatuisuutta.
Tervetuloa IKEA-työntekijäksi!

Osallistaminen on jokaisen vastuulla.

IKEA-tavoitteena on yhtä paljon naisia ja miehiä jokaisessa positiossa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu ihmisoikeuksiin. Tavoitteenamme on saavuttaa täydellinen tasa-arvoisuus, mikä tarkoittaa 50/50-jakoa sukupuolten välillä kaikissa toiminnoissamme. Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa meille myös työilmapiiriä, jossa sukupuolen sijaan ihmisten teot ja saavutukset otetaan huomioon. Silloin kun kaikille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet, kaikki voittavat.

IKEA-maailmassa naiset ja miehet voivat menestyä samalla tavalla, ympäri maailman ja 365 päivää vuodessa.

Tasa-arvo toimii paremmin!

Sen vuoksi IKEA-konsernissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä – kaikkialla maailmassa ja 365 päivää vuodessa.

Kansainvälinen naistenpäivä

8.3. juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää, jonka tarkoituksena on kunnioittaa tasa-arvoisemman maailman puolesta tehtyjä saavutuksia. Ihmisläheisenä yrityksenä olemme sitä mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on hyväksi työntekijöillemme ja asiakkaillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja teemme yhdessä töitä eriarvoisuuden poistamiseksi.

8.3. IKEA juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää.

Tiesitkö?

Yli puolet IKEA-työntekijöistä on naisia.

työntekijöistämme oli naisia (toimintavuosi FY17).

Puolet IKEA-esimiehistä on naisia.

IKEA-esimiehistä oli naisia (toimintavuosi FY17).


LGBT+

Haluamme, että kaikki LGBT+ (lesbo-, homo- ja biseksuaalit sekä transsukupuoliset) -työntekijämme voivat olla töissä omia itsejään. Tavoitteenamme on luoda osallistavaa työympäristöä, jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Tämä ajaa positiivista muutosta niin liiketoiminnassamme kuin yhteiskunnassa yleensä.

IKEA-työntekijöille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet menestyä.

Tiesitkö?

Olemme liittyneet Workplace Prideen ja Stonewalliin. Nämä kaksi organisaatiota pyrkivät parantamaan LGBT+ -ihmisten arkea työpaikoilla maailmanlaajuisesti. Olemme myös olleet mukana luomassa YK:n toimintaohjeistuksia LGBT+ -työntekijöiden syrjintää vastaan työpaikoilla ja yhteisöissä.

Kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä (IDAHOT)

LGBT+ -työntekijät kohtaavat edelleen paljon haasteita työelämässä. Heitä kohtaan kohdistuu syrjinnän ja häirinnän uhkaa, minkä vuoksi moni saattaa joutua työpaikalla piilottelemaan omaa seksuaalista suuntautumistaan.

IKEA on sitoutunut pitämään huolta siitä, että jokaista työntekijää kohdellaan reilulla ja tasa-arvoisella tavalla seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Juhlistamme IDAHOT-päivää, sillä haluamme olla osallistava työympäristö, jossa LGBT+ -työntekijämme voivat olla omia itsejään.


Tiesitkö?

10.12. vietetään YK:n ihmisoikeuksien päivää, jonka tavoitteena on juhlistaa niitä oikeuksia, jotka toimivat vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana.

Työskentelyalueet

Laki & hallinto

Näissä tehtävissä autat meitä pysymään kartalla muuttuvassa maailmassa. Olet perillä kansallisista ja kansainvälisistä lakiasioista, ja haluat pitää huolta niin IKEA-konsernista kuin asiakkaistammekin. Työskentelet ahkerasti, rehdisti ja rehellisesti, ja kykenet kiinnittämään huomiota pieniinkin yksityiskohtiin.

Logistiikka & tuotantoketju

Näissä tehtävissä autat tuotteita löytämään parhaat reitit varastosta asiakkaalle. Työssäsi kohtaan strategisia ja taktisia haasteita, jotka ratkaisemalla pystyt varmistamaan tuotteiden hyvän saatavuuden asiakkaille.

Markkinointi & viestintä

Näissä tehtävissä toimit IKEA-konsernin äänenä kaikissa kanavissa, ja ilmaiset itseäsi sekä sanoin että kuvin. Tehtävänäsi on rakentaa brändiä ja inspiroida ihmisiä sekä tiedottaa eri asioista myös yrityksen sisäisesti.

Materiaalit & innovaatiot

Näissä tehtävissä pääset todellakin pohtimaan uusia mahdollisuuksia. Perehdyt tulevaisuuden teknologioihin ja materiaaleihin, kehittelet uusia ratkaisuja ja rakennat perustaa tulevaisuuden IKEA-valikoimalle. Kiinnität huomiota erityisesti vastuullisuuteen, houkuttelevuuteen, kilpailukykyyn, tervellisyyteen ja turvallisuuteen luodaksesi tuotteita, jotka parantavat IKEA-asiakkaiden arkielämää.

Henkilöstöosasto

Tuet liiketoimintaamme IKEA-arvoihin perustuvilla rekrytoinneilla. Jaat näkemyksemme siitä, että erilaisista taustoista tulevat ihmiset tekevät meistä vahvemman ja viisaamman yrityksen, ja sinulla on vahva usko ihmisiin.


Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua