Eläköön oma tyyli!

#olensisustaja

Jokainen, jolla on koti, on sisustaja. Ja sisustustyylejä on yhtä paljon kuin Suomessa on asukkaita. Me haluamme rohkaista jokaista tekemään oman tyylisen ja omaa arkea parantavan kodin. Nyt haluamme erityisesti rohkaista jokaista keittiön päivittämiseen ja sisustamiseen.

Kerro meille ja muille, millainen sisustaja olet.

Jaa kuva keittiöstäsi Instagramissa tunnisteella #olensisustaja ja voit voittaa 300 euron IKEA-lahjakortin.

Kilpailuaika: 4.10.–13.11.2018.

 IKEA arpoo kaikkien keittiökuvan jakaneiden kesken 10 kappaletta 300 euron IKEA-sisustuslahjakortteja.

Muista varmistaa, että Instagram-profiilisi on julkinen. Osallistuaksesi sinun täytyy olla yli 18-vuotias.

 #olensisustaja-keittiökilpailun säännöt

 1. Järjestäjä
Kilpailun järjestää IKEA Oy, Espoontie 21, 02740, Espoo (myöhemmin "Järjestäjä").

2. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua IKEA Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä muiden tämän kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

3. Kilpailuaika ja osallistuminen kilpailuun
Kilpailuaika on 4.10.–13.11.2018. Kilpailuun osallistuvien Instagram-kuvien tulee olla julkaistu kilpailuaikana. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä kilpailuajan päättymisen jälkeen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista. 

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla kuva keittiöstä Instagramissa tunnisteilla #olensisustaja. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-profiili on julkinen.

Osallistuja vastaa itse julkaisemansa kuvan käyttöoikeudesta. Osallistujalla on oltava tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet kaikkiin niihin valokuviin, joilla hän osallistuu kilpailuun. Osallistuja on velvollinen lisäksi huolehtimaan siitä, ettei kuvissa esiinny tunnistettavia henkilöitä ilman heidän suostumustaan.

4. Palkinnot
Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kymmenen 300 euron arvoista IKEA-lahjakorttia. Yksi osallistuja voidaan palkita vain kerran. Palkintolahjakortin summaa ei voi vaihtaa rahaksi.

5. Voittajien valinta ja julkistus
Järjestäjä arpoo kilpailuun osallistuneiden joukosta kymmenen voittajaa. Voittajat arvotaan 19.11.2018.

Järjestäjä ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti Instagramissa. Tässä yhteydessä voittajien tulee toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon postittamista varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot
Arvontaan rekisteröitymisen yhteydessä kerätään osallistujien Instagram-käyttäjätiedot #olensisustaja-kilpailun rekisteriin. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan kilpailun voittajien valintaan, kontaktoimiseen ja siitä tiedottamiseen.

Kilpailuun lähetetty kuva voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla osoitteessa IKEA.fi, Facebookissa ja Instagram-tilillä. Osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajien kilpailukuvat, etunimet ja paikkakunnat Järjestäjän internet-sivuilla osoitteessa IKEA.fi, Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Instagramin vastuuvapaus
Kilpailu ei ole millään tavoin Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista kilpailuun liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

9. Muut ehdot
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagramin) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa kuvan tai osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Mikäli kilpailuun liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kilpailun Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

#olensisustaja

1. Rekisterinpitäjä
IKEA Oy, Y-tunnus: 2149172-6
Espoontie 21
02740 Helsinki
09-3482 9400

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
IKEA Oy – #olensisustaja-kilpailu
Noora Kunttu
Espoontie 21 B
02740 Espoo

 3. Rekisterin nimi
IKEA Oy – #olensisustaja-kilpailu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ja käsittelyn oikeusperuste
 Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 mukaisesti IKEA Oy:n järjestämän kilpailun palkintojen toimittamiseksi sekä yhteydenottojen hoitamiseksi.

 Oikeusperuste henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on arvontaan osallistuminen, ja tietoja kerätään ja käsitellään tähän sopimukseen perustuen.

 IKEA Oy ei luovuta henkilötietoja luvattomasti kolmansille osapuolille. IKEA Oy voi jakaa henkilötietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka tarjoavat palveluja yhtiölle. Kyseiset yritykset ovat sopimuksin sitoutuneet käyttämään niille luovutettuja henkilötietoja ainoastaan sopimusperusteisten palveluiden suorittamiseen. Lisäksi, IKEA voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille, mikäli soveltuva lainsäädäntö näin edellyttää.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin kerätään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia arvonnan järjestämiseksi ja palkintojen toimittamiseksi.

 
Rekisteriin kerättävät henkilötiedot:

- Voittajien yhteystiedot
- Instagram-käyttäjätunnus
- Mahdolliset muut Instagram-profiilin tiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin IKEA Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. IKEA Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

IKEA Oy – #olensisustaja-kilpailu
Noora Kunttu
Espoontie 21 B
02740 Espoo

Kielto voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa IKEA Oy/Service Office, Espoontie 21 B, 02740 Espoo tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen pr.finland@ikea.com.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

IKEA Oy – #olensisustaja-kilpailu
Noora Kunttu
Espoontie 21 B
02740 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa IKEA Oy/Service Office, Espoontie 21 B, 02740 Espoo tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen pr.finland@ikea.com. Toimitettaessa pyyntöä henkilökohtaisesti on esitettävä voimassa oleva, kuvallinen henkilökortti.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

IKEA Oy – #olensisustaja-kilpailu
Noora Kunttu
Espoontie 21 B
02740 Espoo 

Korjauspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa IKEA Oy/Service Office, Espoontie 21 B, 02740 Espoo tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen pr.finland@ikea.com. Toimitettaessa pyyntöä henkilökohtaisesti on esitettävä voimassa oleva, kuvallinen henkilökortti.

 12. Tietojen säilytyskäytäntö
 Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ja perusteltua.