Vand skal behandles med respekt

Vand skal behandles med respekt Det er IKEAs mål at blive "Water Positive" ved at fremme ansvarlig forvaltning af vandressourcer i hele vores værdikæde.

Vand skal behandles med respekt

Vand er en forudsætning for liv – men i nogle dele af verden er rent ferskvand en luksus. Derfor er vand, både i forhold til kvantitet og kvalitet, et vigtigt emne for IKEA og vores leverandører. Det er vores mål at blive "Water Positive" ved at fremme ansvarlig forvaltning af vandressourcer i hele vores værdikæde. Ved at samarbejde med andre kan vi bidrage til at forbedre forvaltningen af vandressourcer og sætte fokus på vandrelaterede emner i de områder, vi opererer i, ved at fokusere på vandforbrug og vandkvalitet. Dette er kun begyndelsen. Gennem vores løbende indsats og fortsatte samarbejde med WWF er vi på vej til at forvalte vand på en bedre måde.

Sådan bli’r vi “Water Positive”

I IKEA Group arbejder vi på at blive “Water Positive”. Det gør vi ved at udnytte vandet så effektivt som muligt og arbejde for en bæredygtig måde at forvalte vand på både i og uden for vores egen virksomhed. Vi er alle sammen ansvarlige for at sikre, at ferskvand bli’r behandlet ordentligt, for vand er noget, alle mennesker er fælles om og har brug for. I alle vores aktiviteter undersøger vi forskellige metoder til at reducere vandforbruget samt genanvende og genbruge vand.

Vores distributionscentre i Frankrig investerede i at opsamle regnvand til brug i deres sprinkleranlæg. Det gav en besparelse på næsten 4.800 m3 vand om året, hvilket svarer til næsten 2 svømmebassiner i olympisk størrelse.

Toiletter bruger meget vand. I Storbritannien installerede vi urinaler uden vand, og i Nordirland, Spanien og flere andre lande bruger vi regnvand fra vores varehuses tage til toiletskyl.

I Holland reducerede vi vandforbruget i IKEA Restauranterne ved at installere vandmålere, så vi tydeligt kunne se, hvor vi ville opnå de største resultater og målrette vores indsats.

Det kræver meget vand at behandle træstammerne på IKEA fabrikken i Wielbark, Polen. I stedet for at bruge drikkevand til at holde stammerne våde opsamler vi regnvand. Og det går heller ikke til spilde – for vi behandler og genbruger det.

Gå tilbage til: