Všeobecné podmínky pro všechny záruky IKEA

Záruky platí od data nákupu v IKEA. Jako doklad o nákupu se doporučuje originál účtenky.

Záruční podmínky IKEA (PDF)

Co je předmětem záruky?
Rozsah záruky je podrobně popsán u dále uvedených jednotlivých výrobků.


Výjimky
Obraťte se na Kontaktní centrum IKEA na telefonním čísle 234 567 890 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.IKEA.cz/kontakt
Adresy obchodních domů a kontakty najdete v katalogu IKEA nebo na www.IKEA.cz/obchodnidomy

Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu a připravte si ji předtím, než nás kontaktujete. Doklad o nákupu se doporučuje pro platnost záruky.

Více informací zjistíte v zárukových brožurách, které si můžete vyzvednout v obchodních domech IKEA.Záruky se nevztahují na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruky nekryjí běžné opotřebení, zářezy nebo poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě. Záruky neplatí, pokud byl výrobek umístěn venku mimo interiér nebo ve vlhkém prostředí. Záruky se vztahují pouze na použití v domácnosti, pokud není u výrobku uvedeno něco jiného. Podrobnější informace najdete v podmínkách záruky u jednotlivých uvedených výrobků.


Co bude učiněno k nápravě problému?
IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný výrobek opraví nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. V těchto případech IKEA uhradí účelně vynaloženou výšku nákladu. Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA. Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu.


Všeobecně platná práva
Tato záruka vám dává určitá specifická práva. Tato záruka žádným způsobem neohrožuje vaše práva daná zákonem.


Pokyny pro údržbu
Abyste mohli uplatnit záruku, musíte dodržovat konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný výrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodních domech IKEA a na internetových stránkách www.IKEA.cz