Zásady ochrany osobních údajů v IKEA

Jak nakládáme s vašemi osobními údaji?

Aktualizováno 1.9.2019

Správce osobních údajů

Naše společnost IKEA Česká republika, s.r.o., se sídlem Skandinávská 131/1, 155 00 Praha 5 je správcem vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných na našich webových stránkách, v našich obchodních domech nebo kontaktním centru.

Můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle 234567890 nebo e-mailem na adrese ikea.info.cz@ikea.com nebo poštou na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5.

Příjemci osobních údajů

Pokud není uvedeno jinak, tak vaše osobní údaje zpracováváme spolu s dalšími členy skupiny společností Ingka Group, kteří nám poskytují buď prostředky k jejich zpracování anebo pomáhají s vyřizováním vašich požadavků jako objednávky, reklamace, stížnosti anebo s marketingovými aktivitami. A to zejména společnosti IKEA Bratislava, s.r.o. (Slovensko) a IKEA Furnishing Ltd. (Maďarsko) jako členové společné interní regionální organizace a dále IKEA IT AB jako poskytovatel společných systémů IT v rámci zmíněné skupiny.

“Můj účet” na webu IKEA.cz

Pro uložení nákupního seznamu, návrhů z našich plánovačů anebo hodnocení našich produktů potřebujete mít vytvořený účet na webu IKEA.cz na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v registračním formuláři.

Pokud nám v souvislosti s vaším hodnocením sdělíte svou e-mailovou adresu, tak nám dáváte souhlas s tím, abychom vás kontaktovali ohledně uděleného hodnocení a jiných administrativních záležitostí souvisejících s touto službou.

K vašim osobním údajům má přístup i smluvní partner, který pro nás provozuje službu Hodnocení a recenze. Vaše osobní údaje pak budou zpracovávány až do vašeho odvolání, tedy do zrušení účtu, nebo 2 roky od jeho posledního použití.

Nákup on-line

Naše produkty si můžete objednat on-line, za tímto účelem si od vás vyžádáme nezbytné osobní údaje, bez jejichž poskytnutí nebude možné uzavřít smluvní vztah a tedy zboží objednat.

Vaše osobní údaje uvedené v objednávce budou zpracovávány také našimi smluvními partnery zajišťujícími nejen chod on-line obchodu, ale i případně doručení zboží k vám. Vaše platba on-line bude zpracována smluvním partnerem se sídlem ve Spojených státech, z tohoto důvodu jsme přijali nezbytné bezpečnostní záruky na základě standardních smluvních doložek podle rozhodnutí Evropské komise, o kopii záruk můžete požádat na našich dříve zmíněných kontaktech. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k vyřízení objednávky a dále k plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

Plánování kuchyní

V případě zájmu máte možnost si objednat plánování kuchyně na určitý termín prostřednictvím naší on-line služby nebo přímo v obchodním domě. Bez uvedení nezbytných osobních údajů není možné uzavřít s námi smluvní vztah, tedy objednat si tuto službu a tak si rezervovat termín plánování. Pro správný návrh také potřebujeme znát údaje o mírách a podmínkých prostoru, ve kterém bude kuchyň umístěna, tyto údaje můžete buď poskytnout přímo nám nebo prostřednictvím našeho smluvního partnera, u kterého si objednáte profesionální zaměření.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány i smluvními partnery, kteří nám buď poskytují systém pro on-line objednávky služby a jejich správu anebo zpracovávají on-line úhrady platební kartou. Všechny uvedené a shromážděné osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy a nároků z ní vyplývající (např. reklamace).

Druhý život nábytku

Pokud se chcete zbavit starého nebo přebytečného produktu naší výroby, pak máte možnost nabídnout nám to k odkupu. Za takovým účelem si od vás vyžádáme osobní údaje nezbytně nutné k jednání a popřípadě uzavření smlouvy včetně fotografií nabízeného produktu a popisu jeho stavu. Bez poskytnutí údajů není možné uzavřít smlouvu o odkoupení.

Mezi příjemci vašich osobních údajů bude i smluvní partner zajišťující provoz webových stránek, jejichž prostřednictvím nám dáváte nabídku.

V připadě, že akceptujeme vaši nabídku a vy naši cenu za odkup, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k uzavření smlouvy a dále pokud to bude vyžadováno zvláštními předpisy (např. daňové zákony apod.). V opačném případě vaše údaje smažeme 1 měsíc po ukončení jednání o odkupu.

Reklamace

Reklamaci můžete podat nejen přímo v OD, e-mailem, telefonicky, ale i prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Ve všech případech si od vás vyžádáme nezbytné osobní údaje k jejímu vyřízení a k případnému kontaktování vás v této souvislosti.

K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši smluvní partneři (např. doprava, montáž, instalace atd.), pokud je potřeba jejich součinnost.

Doba zpracování osobních údajů bude až 3 roky po uzavření reklamačního jednání z důvodu zákonné promlčecí lhůty.

Dotaz

Mnohdy se chcete jen zeptat na naše produkty a služby, což můžete provést e-mailem, telefonicky anebo i kontaktním formulářem na našich webových stránkách, ve kterém je potřeba uvést alespoň kontakt, na který vám můžeme poskytnout odpověď.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 měsíce od odeslání odpovědi, abychom si byli jisti, že jste od nás obdrželi odpověď a v případě, že se vyskytly nějaké technické či jiné problémy, tak abychom vám mohli informaci znovu odeslat.

Kontaktní centrum – telefonní hovor

Pokud dáváte přednost zavolání na naše kontaktní centrum, pak vás před přepojením na našeho pracovníka informujeme o nahrávání hovoru, pokračováním hovoru pak dáváte souhlas s tímto nahráváním. Hovor je pak uložen po dobu 1 měsíce, případně déle, pokud to bude nutné z důvodu uplatnění nároků souvisejících s předmětem hovoru.

Pracovní desky na zakázku

V případě, že si objednáte v obchodním domě pracovní desku na zakázku, tak si od vás vyžádáme nezbytné osobní údaje vč. informací o desce za účelem uzavření objednávky, tj. kupní smlouvy, abychom mohli výrobu desky objednat u našeho smluvního partnera, bez poskytnutí údajů není možné desku objednat.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně z ní vyplývajících nároků (např. reklamace).

Doprava, montáž, instalace, zaměření, doručení

Máte možnost objednat si u nás jak dopravu či doručení zakoupených produktů, tak i jejich montáž, instalaci, ale i zaměření pro správné plánování např. budoucí kuchyně apod.

Pro poskytnutí těchto služeb si od vás vyžádáme nezbytně nutné údaje k jejich správnému poskytnutí vč. doplňujících informací prostřednictvím dotazníku o podmínkách souvisejících se službou. Bez těchto údajů nebude možné uzavřít s vámi smluvní vztah, tedy službu poskytnout. Tyto údaje budou zpracovávány i našimi smluvními partnery, kteří vám poskytnou danou službou naším jménem. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně z ní vyplývajících nároků (např. reklamace).

Vyzvednutí s dopravou

Pokud si nechcete zboží sami vyzvednout a dopravit, pak si můžete objednat službu, kterou vám zajistíme shromáždění vámi vybraných produktů a poté jejich dopravu k vám. Pro tento účel si od vás vyžádáme osobní údaje nezbytné k uzavření objednávky, tj. smlouvy, a k dopravě zboží k vám, kterou zajišťuje náš smluvní partner.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně z ní vyplývajících nároků (např. reklamace).

Šicí servis

Při koupi nejen metrážového textilu vám nabízíme možnost nechat si upravit zakoupené zboží podle vašeho přání. Pro tuto službu si od vás vyžádáme nezbytně nutné údaje vč. popisu úprav k uzavření objednávky, tj. smlouvy.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny i případným smluvním partnerům, kteří nám vedle našich pracovníků zajišťují tuto službu, více informací v příslušném obchodním domě, a budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně z ní vyplývajících nároků (např. reklamace).

Dětský koutek

Při návštěvě obchodního domu s dětmi můžete je umístit do našeho dětského koutku za splnění určitých podmínek. V případě, že vaše dítě může být v koutku, pak si od vás vyžádáme jeho i vaše osobní údaje nezbytně nutné k poskytnutí této služby, tj. k jeho a vaší identifikaci, vč. informace o jeho zdravotním omezení, abychom mohli zajistit bezpečný pobyt dítěte v koutku a v případě nouzové situace vás kontaktovat.

Dítě bude při pobytu v koutku nahráváno kamerovým systém na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany jeho věcí a pro důkaz okolností jeho pobytu v koutku v případě zranění, ztráty apod. Kamerový systém je zpřístupněn pracovníkům ostrahy obchodní domu, kterou zajišťuje smluvní partner. Poskytnuté osobní údaje vč. pořízeného kamerového záznamu budou zpracovávány po dobu 1 měsíce, déle pouze v případě nároků plynoucích z poskytnutí této služby (např. vaši stížnosti)

Kiosek „Pomozte nám se zlepšit“

Přímo v obchodním domě máte možnost nám poskytnout vaši zpětnou vazbu na naše služby apod. K tomu účelu můžete využít označený kiosek, na kterém můžete, ale nemusíte uvést osobní údaje, v případě, že nám je poskytnete, tak si vás dovolíme kontaktovat pro vysvětlení s čím jste nebyli spokojeni, abychom naše služby mohli zlepšit.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jednání s vámi, maximálně 1 rok od jejich poskytnutí.

Notifikace o dostupnosti zboží

Pokud zboží není momentálně dostupné, tak vám nabízíme možnost nechat se informovat o jeho obnovené dostupnosti prostřednictvím SMS či e-mailu. Tuto službu pro nás zajišťuje smluvní partner naší skupiny společností. Uvedením kontaktu dáváte souhlas ke zpracování za účelem této notifikace.

Váš osobní údaj bude zpracováván do doby obnovení dostupnosti daného zboží na skladě a tedy odeslání informace vám o této skutečnosti.

Bezpečnostní kamery

Při návštěvě našeho obchodního domu vás na vstupu informujeme o skutečnosti, že prostory jsou pod dohledem kamerového systému se záznamem z důvodu našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku naší společnosti a dalších osob a případně jako důkazu v případě incidentu.

Přístup ke kamerovému systému mají i pracovníci ostrahy obchodního domu, kterou zajišťuje smluvní partner. Záznamy z kamer jsou archivovány po dobu 1 měsíce.

Bezpečnostní kamery na pokladnách

Na pokladnách monitorujeme probíhající transakce na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu prevence podvodů a také jako evidenci pro případ, kdy např. po návratu domů zjistíte, že vám něco chybí, ale vy jste to zaplatili. Monitoring provádí i ostraha OD, kterou zajišťuje smluvní partner. Spolu s kamerovým záznamem ukládáme i jednotlivé transakce spojené s pořízenými záběry na pokladně po dobu až 1 měsíce.

Invalidní vozík

Pokud při návštěvě obchodního domu potřebujete zapůjčit invalidní vozík, pak si od vás vyžádáme osobní údaje nezbytně nutné k vaši identifikaci na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu ochrany našeho majetku (vozíku), po vrácení vozíku budou vaše údaje zlikvidovány.

Přívěsný vozík

Může se stát, že budete potřebovat odvést objemnější zboží nebo více kusů než se vám vejde do auta a nebudete chtít využít naši dopravní službu, proto vám nabízíme možnost si zapůjčit přívěsný vozík a za tímto účelem si od vás vyžádáme nezbytné osobní údaje včetně čísla řidičského průkazu, ve kterém zkontrolujeme, že jste oprávněni řídit vůz s přívěsným vozíkem.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě smlouvy po dobu jejího plnění a dále případně po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění nároků smluvních stran.

Klec pro úschovu zboží

Možná nakoupíte více zboží než jste čekali a nevejde se vám do auta nebo ani nejste u nás autem, pro takové případy nabízíme službu dočasného uschování zboží v kleci, od které dostanete klč na základě vámi poskytnutých osobních údajů pro tuto službu, tedy smluvní vztah, a k případnému kontaktování vás, kdyby se náhodou něco přihodilo a vy jste si zboží včas nezyzvedli. Poté, co nám klíče od klece vrátíte, tak vaše údaje zlikvidujeme.

Úrazy a škody na majektu

V případě úrazu či škody na vašem majetku způsobeném v našem obchodním domě s vámi sepíšeme záznam v souladu se zvláštními předpisy a věc podstoupíme naší pojišťovně. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou na základě našeho i vašeho oprávněného zájmu z důvodu ochrany práv obou stran k plnění vašich nároků vyplývajícíchch ze škodné události.

Ztráty a nálezy

Při návětěvě v obchodním domě se může stát, že ztratí něco. V takovém případě nám musíte poskytnout nezbytné osobní údaje k evidenci takové ztráty včetně popisu ztracené věci a kontaktování vás v případě nálezu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho oprávněného zájmu, ale nejdéle 1 měsíc.

Kniha návštěv

Pokud navštívíte naše kanceláře či jiné naše prostory nepřístupné veřejnosti, pak vás požádáme o osobní údaje nezbytně nutné k identifikaci vaší a navštívené osoby na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu ochrany majektu naší společnosti a třetích osob a pro evidenci, že jste byli v určitou dobu u nás v případě incidentu.

Vaše osobní údaje včetně časových údajů o vaší návštěvě budeme zpracovávat po dobu 1 roku ode dne vaší návštěvy.

Nabídka práce

Informace naleznete přímo na stránkách určených k nabídce práce.

IKEA for Business

Informace naleznete v obchodních podmínkách IKEA for Business

IKEA Family

Informace naleznete přímo na stránkách IKEA Family.

Aplikace Better Living

Za účelem zlepšování životních podmínek na naší planetě jsme pro vás připravili mobilní aplikaci "Better living" a také výzvu, které se však nemusíte zúčastnit. Pro vaši účast na aktivitě je potřeba se registrovat a udělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poskytnutých při používání aplikace, nevyjímaje sdílení polohy, a to až do zrušení vaší registrace. Dále budeme na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat údaje o vašem využívání aplikace a vašich akcích v rámci aktivity pro naše analytické účely, např. budeme chtít zjistit, jaké jsou rozdíly v zájmu a akcích mezi jednotlivými regiony. Je pouze na vás, co se rozhodnete s námi sdílet. Vaše osobní údaje budou zpřístupněné našim smluvním partnerům, kteří se podílejí na provozování aktivity. Provozovatelem mobilní aplikace je partner se sídlem ve Spojených státech, proto zpřístupnění vašich údajů mimo území EU bude chráněno v souladu se zásadami uvedenými v tzv. Štítu soukromí (Privacy Shield), právním rámcem pro předávání údajů z EU do USA.

Průzkum spokojenosti

V případě využití našich služeb vás informujeme, že vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu spokojenosti s danou službou. Pokud to předem neodmítnete, tak vám pošleme e-mailem dotazník či odkaz na něj, případně vám zavoláme.

Pokud vyjádříte nespokojenost s něčím týkajícím se dodané služby, pak si vás dovolíme kontaktovat znovu pro více informací, abychom mohli tuto skutečnost řešit se smluvním partnerem poskytujícím dotčenou službu a tak mohli službu zlepšit.

Marketingová komunikace

Jestliže vás zajímají novinky o našich produktech, službách a akcích, pak se můžete přihlásit k odběru takových novinek a tak nám udělíte souhlas informovat vás prostřednictvím e-mailu, případně instatních zpráv (např. Messenger), SMS nebo poštou, podle toho, co si vyberete za komunikační kanál(y).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány i našimi smluvními partnery, kteří nám pomáhají s přípravou a distribucí novinek, a to po dobu do vašeho odvolání. Máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas.

Vaše práva

Máte právo na přístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem.

Máte právo na přenositelnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu.
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, např. kamerový systém nebo pro účely přímého marketingu.

Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz.

Smluvní partneři

HRAL s.r.o., Křečovice-Živohošť 53, 257 56 Živohošť - doprava
TECHWOOD DESIGN s.r.o., Na Florenci 1685/7, 110 00 Praha 1 – montáže a instalace
STODAPO, s.r.o., K lazinkám 137/22, Chrlice, 643 00 Brno - montáže a instalace
Interiáry Kusák s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice – montáže a instalace
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy – zásilky
PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany – zásilky
HCV group a.s., Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – šicí servis
BRACKETS by TRIAD s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava – systém pro objednávky plánování kuchyní
Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice – zpracování on-line plateb objednávek plánování kuchyní
ACI Worldwide Corp, 6060 Coventry Drive, Elkhorn, Nebraska, 68022, USA – platební brána pro nákup on-line
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Rakousko – zpracování plateb při nákupu on-line
The Quant Marketing Company, St. Martins Lane 77-78, London WC2N 4AA, Velká Británie - členská databáze IKEA Family
Adastra, s.r.o., Benešovská 8, 101 00 Praha 10 – systém IKEA Family a IKEA for Business
brainz.cz s.r.o. , Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3 – web IKEA Family a IKEA for Business
Apsis Sweden AB, Stormgatan 11, SE-21120 Malmö, Švédsko – systém pro rozesílání e-mailů zákazníkům
TRIAD Advertising, s.r.o., Na Bojišti 1743/18, 120 00 Praha 2 – přímý marketing
Q Designers s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00, Prague, Česká republika – web pro podání nabídky v „Druhý život nábytku“
Diebold Nixdorf s.r.o., Lužná 591, 161 00 Praha 6 – provoz infrastruktury pro platby kartou v obchodním domě
Iron Mountain Česká republika s.r.o., Zahradní 105, 252 61 Jeneč– archivační služby
Mark2 Corporation Czech a.s.. Pod Višňovkou 23/1662, 140 00 Praha 4 – bezpečnostní služby